Login
 
Profil

SYDDAN A/S er et moderne administrationsselskab, som blev stiftet i 1988 og i dag beskæftiger 8 medarbejdere.
Vi sætter det personlige samarbejde med vore kunder i fokus.

Seriøsitet og sikkerhed er udgangspunktet for vor virksomhed. Dette sikres bl.a. gennem løbende uddannelse af vore medarbejdere.

Ansvarligheden skabes bl.a. ved markedets mest omfattende ansvars- og kautionsdækning samt medlemskab af brancheforening, der gennem uddannelse og kodeks for god administrationsskik, har sat normen for autorisationskravene som ejendomsadministrator.

Ansvarligheden understreges også ved at virksomhedens medarbejdere virker som medlemmer af huslejenævn og boligretter, ligesom vi gennem deltagelse i grundejerforeninger og brancheforening er medvirkende til at sætte dagsordenen for udviklingen i vor branche.

Medarbejdere:

Torben Christoffersen
direktør, ejendomsmælger, valuar, EA
Steen Lundstrøm
administrationschef, EA, ejendomsmægler
Anita Pedersen
regnskabschef, reg. revisor (dep) EA
 
Anders Rhode Nissen
ejendomsadministrator
Helle Madsen
ejendomsadministrator, EA
Mai-Britt Malec
assistent
Heidi Ahmt Hüttmann
regnskabsassistent
Andi Christensen
ejendomsadministrator
 
 

SYDDAN A/S | Hjulsporet 27 | 4930 Maribo | Telefon 54 78 14 00 | info@syddan.dk