Login
 
Så let skifter du administrator

Så let flytter du administrationen til os.

Mange tror desværre, at det er mere besværligt at skifte ejendomsadministrator. Hvis du vælger os, vil vi sørge for, at skiftet sker så enkelt og smertefrit som overhovedet muligt.

Der kan være forskel på den præcise procedure afhængig af, om du repræsenterer en andelsboligforening, ejerforening, udlejning, erhverv m.m. Men nedenstående forløb skal i alle tilfælde gennemføres som følge af generalforsamlingsbeslutning:

  1. Indgåelse af kontrakt med Syddan A/S.
  2. Opsigelse af nuværende administrationskontrakt - denne opgave påtager vi os gerne.
  3. Meddelelse til nuværende administrator om ny administrator - denne opgave påtager vi os gerne.
  4. Meddelelse om fuldmagt til Syddan A/S for udlevering af materiale fra tidligere administrator - vi gør fuldmagtsmateriale klar.
  5. Ændring af fuldmagtsforhold, bank, PBS m.m. til Syddan A/S.

Herefter vil vi sørge for at fremskaffe nødvendige sagsmapper, dokumentmapper, årsregnskaber, revisionsprotokollater, korrespondance samt øvrigt materiale, som er nødvendigt for effektiv administration.

Sammen med bestyrelsen/formanden aftaler vi den præcise "køreplan" for din forening eller ejendom.

SYDDAN A/S | Hjulsporet 27 | 4930 Maribo | Telefon 54 78 14 00 | info@syddan.dk